Algemene Voorwaarden QueenyDolls Aftercare.

 

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door QueenyDolls Aftercare Beauty Salon, hierna te noemen “QueenyDolls Aftercare”. Door gebruik te maken van de diensten van QueenyDolls stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

2. Verantwoordelijkheid
QueenyDolls is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, letsel, allergische reacties of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten. De klant begrijpt dat zij verantwoordelijk is voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over haar gezondheid, medische geschiedenis, allergieën of andere relevante factoren die van invloed kunnen zijn op de diensten die worden geleverd.

3. Aanbetaling en No-Show beleid
Om een afspraak te maken bij QueenyDolls kan een aanbetaling vereist zijn. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar als de klant niet komt opdagen zonder tijdige annulering. Een klant dient minimaal 24 uur van tevoren een afspraak te wijzigen of af te zeggen om in aanmerking te komen voor restitutie van de aanbetaling.

4. Verrekening op volgende afspraak
Indien de klant niet komt opdagen voor een afspraak en de aanbetaling niet wordt gerestitueerd, zal deze niet worden verrekend met toekomstige afspraken. De klant kan geen aanspraak maken op verrekening van de aanbetaling bij een volgende afspraak.

5. Te laat komen
Als de klant te laat komt voor een afspraak, bijvoorbeeld een half uur te laat voor een massage die een uur duurt, heeft QueenyDolls het recht om de resterende tijd van de afspraak in te korten. De klant kan ervoor kiezen om de resterende tijd gemasseerd te worden, maar begrijpt dat het volledige tijdsbestek van de oorspronkelijke afspraak mogelijk niet kan worden gehaald. QueenyDolls behoudt zich het recht voor om de afspraak volledig te annuleren als de klant een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen.

6. Klachten en geschillen
Indien de klant een klacht heeft over de diensten van QueenyDolls, dient zij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na de behandeling, schriftelijk te melden aan QueenyDolls. QueenyDolls zal de klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en streven naar een passende oplossing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

7. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen QueenyDolls en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Door gebruik te maken van de diensten van QueenyDolls Aftercare verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.